Friday, 30 June 2017

Grootmens dinge

In die grootmens wêreld probeer jy onderhandel om probleme op te los,
tegemoedkomend te wees.
Netjiese briefhoofde versier prokereurs briewe
Jy word formeel in kennis gestel
die speelgoed is uit die kot gegooi
in die grootmens wêreld probeer jy onderhandel
en as dit nie werk nie
en jy kry nie jou sin nie
dan nader jy 'n prokereur...
Teenstrydige partye
Grootmense en hul dinge
Wanneer het jy grootgeword en jou kindwees verloor?
Helaas, probleme word opgelos
maar teen watter prys?